INFORMATION ข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

งานสารสนเทศ

ข้อมูลนักเรียน / แผนที่ / เขตบริการ

LASTEST NEWS

ข่าวสาร/ภาพกิจกรรม ของโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ทั้งหมดคลิกที่นี่


พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพรฯ สพป.ระยอง 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดย


  Read More

ศูนย์ STEM ปฐมวัย รอบที่ 4 หลักสูตรสะเต็มศึกษา

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่ก


  Read More

ศูนย์ STEM ปฐมวัย รอบที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยี

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่ก


  Read More

ต้อนรับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว มหาสารคาม 1

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว สำนักงา


  Read More

วงดนตรีลูกทุ่งตะเคียนงาม งานวันสุนทรภู่ 62

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้บริหาร และ คณะครู นักเรียน ภูมิใจนำเสนอ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง "ลูกทุ่งตะเคียนงาม" ในง


  Read More

ไหว้ครู 2562

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำทีมบริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วม พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษ


  Read More

FACT SHEETข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62

94
อนุบาล

จำนวนนักเรียนอนุบาล

394
ประถมศึกษา

จำนวนนักเรียนประถมศึกษา

111
มัธยมศึกษา

จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา 1-3

599
จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น

34
ครูและบุคลากร

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

6
อื่นๆ

นักการ แม่บ้าน แม่ครัว

รวม Link จาก สพป.ระยอง เขต 2