ตุลาคม 15, 2019

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

วงกลมสองวง โดยวงแรกเล็กอยู่ข้างใน มีัรูปคันบังคับเรือซ้อนทับสมอเรือ วงกลมอีกวงใหญ่กว่า มีข้อความ “นตฺถิปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” พื้นสีเหลือง เส้นวงกลมสีดำ และเส้นขอบนอกสีฟ้า

 

อักษรย่อของโรงเรียน

“ต. ค. ง.” ซึ่งย่อมาจาก ตะเคียนงาม

 

สีประจำโรงเรียน

“สีฟ้า- สีเหลือง”

 

มาร์ช “ตะเคียนงาม”
ประพันธ์โดยอาจารย์ฐปกรณ์ โสนธนะ

ตะเคียนคู่ ดูสง่า น่าเกรงขาม
“ตะเคียนงาม” สืบตำนาน การศึกษา
พระครูเฮ้า ก่อตั้ง สร้างสืบมา
ชาวประแส พัฒนา มาแสนนาน

ลูกฟ้า-เหลือง เปรื่องปราด ฉลาดคิด
ครูและศิษย์ รู้รัก สมัครสมาน
หนักเอา เบาสู้ รู้การงาน
ร่วมประสาน แรงกายใจ ให้อดทน

พัฒนา คุณธรรม นำความรู้
เราทุกผู้ คิด /ทำดี มีเหตุผล
ถักทอรัก สานสายใย ให้ชุมชน
ทั้งฝึกฝน เทคโนโลยี วิถีไทย

กรมหลวง ชุมพร กระฉ่อนชื่อ
เรายึดถือ คงมั่น ไม่หวั่นไหว
พร้อมใจ การพัฒนา ก้าวหน้าไป
เราภูมิใจ โรงเรียน “ตะเคียนงาม”

 

ฟังเพลง มาร์ช ตะเคียนงาม ได้ที่นี่

 

ชุดกิจกรรม

ชุดกีฬา เสื้อสีเหลือง ตามระเบียบของโรงเรียน กางเกงวอร์มขายาวสีดำ
ชุดขาว เสื้อสีขาว กางเกงวอร์มสีขาว แต่งในวันพระ หรือวันสำคัญทางศาสนา
ชุดลูกเสือเนตรนารี แต่งในวันพุธ หรือวันพิธีการทางลูกเสือ
ชุดพื้นบ้านประแส แต่งในวันศุกร์ เสื้อสีเขียว กางเกงเล