ตุลาคม 15, 2019

รายละเอียดการแข่งขัน ระดับเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ สพป.รย.2 ครั้งที่ 69

รายละเอียดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ(โรงเรียนขยายโอกาส) สพป. …

Read More

รายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์,นาฏศิลป์,ดนตรี) สพป.รย.2 ครั้งที่ 69

รายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์,นาฏศิลป์,ดนตรี) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเข …

Read More