ตุลาคม 15, 2019

รายละเอียดการแข่งขัน ระดับเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ สพป.รย.2 ครั้งที่ 69

รายละเอียดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ(โรงเรียนขยายโอกาส) สพป. …

Read More

รายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์,นาฏศิลป์,ดนตรี) สพป.รย.2 ครั้งที่ 69

รายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์,นาฏศิลป์,ดนตรี) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเข …

Read More

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรร …

Read More

งานเกษียณเครือข่ายกรมหลวงชุมพรฯ เกษียณเกษม 62

นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเป …

Read More

ต้อนรับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วังทอง 3

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เครือข …

Read More

ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ภาคตะวันออก

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยส …

Read More