Category Archives: News

Home / Archive by category "News"

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพรฯ สพป.ระยอง 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีลูกเสือสามัญในเครือข่ายฯ เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและร่วมเดินสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง โดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ได้มอบหมายให้ คณะครู นำลูกเสือสามัญจำนวน 1 หมู่เข้าร่วมพิธีสวนสนาม ก่อนเดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่

ศูนย์ STEM ปฐมวัย รอบที่ 4 หลักสูตรสะเต็มศึกษา

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จัดการอบรมการสอนสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ใน รอบที่ 4 หลักสูตรสะเต็มศึกษา โดยมีครูผู้สอนและผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรม จำนวน 64 ท่าน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่

ศูนย์ STEM ปฐมวัย รอบที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยี

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จัดการอบรมการสอนสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ใน รอบที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยี โดยมีครูผู้สอนและผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรม จำนวน 64 ท่าน และมี นางอำพัย อุดมพฤกชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

 

ดูภาพทั้งหมดที่นี่

ต้อนรับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว มหาสารคาม 1

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เดินทางมาศึกษาดูงาน กระบวนการบริหารงาน และการจัดเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยมี ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ทีมบริหาร และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่

วงดนตรีลูกทุ่งตะเคียนงาม งานวันสุนทรภู่ 62

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้บริหาร และ คณะครู นักเรียน ภูมิใจนำเสนอ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกทุ่งตะเคียนงาม” ในงานวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562 ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่

ไหว้ครู 2562

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำทีมบริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วม พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายไพรัตน์ บางสถิตกุล กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(CPF) พระสมุห์เจริญศิริ สิริภทฺโท เจ้าอาวาสวัดดอนมะกอก และท่านผู้ใหญ่ใจดี ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนประเภททุนเรียนดี และประเภททุนยากจน จำนวนกว่า 300 ทุน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่

โครงการเด็กวัยใสรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 62

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จัดอบรม โครงการเด็กวัยใสรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 คน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตแหลมสนแคมป์ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามโดยมี คุณครูนภาพิน นาคแสงทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง มารยาท การไหว้ การแสดงความเคารพ และภาคบ่าย เป็นการอบรม การทำวิดีโอกระดาษ โดยทีมครูมัธยมฯ และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะในชุมชน ก่อนแยกย้ายกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติด 62

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 คนโดยมี นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และมี ด.ต.จีรภัทร์ วิมุติ และคณะเป็นวิทยากร เมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกทักษะชีวิตแหลมสนแคมป์ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

ชมภาพทั้งหมดที่นี่

ไหว้เจ้าที่ 2562

ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ นำคณะครูร่วมพิธีไหว้เจ้าที่ ตามหลักความเชื่อของวัฒนธรรมไทย เพื่อบวงสรวงเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้เป็นเทพารักษ์ประจำพื้นที่ และอาคารเรียน เพื่อเป็นสิริมงคล และขอความสงบ ปลอดภัยให้เกิดขึ้น แก่ ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน สืบไป เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่

เลือกตั้งสภานักเรียน 2562

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 62 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครูและนักเรียน ออกมาใช้สิทธิ์โดยพร้อมเพรียงกัน และผลการเลือกตั้ง นายนพดล ทองสร้อย ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่