พฤศจิกายน 17, 2019

กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ร่วมจัดโครงการต่อยอดขยายเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ จากวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ศน.ฮุสนา เงินเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.รย.2 มาเป็นประธานเปิด และมีคณะวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นจากกลุ่มรักษ์ชะเมา มาให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน เป็นไปตามเป้าหมาย ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านลุ่มน้ำประแส โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่