ตุลาคม 15, 2019

ต้อนรับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว มหาสารคาม 1

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เดินทางมาศึกษาดูงาน กระบวนการบริหารงาน และการจัดเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยมี ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ทีมบริหาร และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่