ตุลาคม 15, 2019

ต้อนรับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วังทอง 3

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วังทอง 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เดินทางมาศึกษาดูงาน กระบวนการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ห้องสมุด 3d ศูนย์ PEER Center Klaeng การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านประแส โดยมี ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ทีมบริหาร และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่