พฤศจิกายน 17, 2019

ต้อนรับ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เดินทางมาศึกษาดูงาน กระบวนการบริหารงาน และการจัดเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ห้องสมุด 3d การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ/โค้ดดิ้ง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านประแส โดยมี ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ทีมบริหาร และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่