ตุลาคม 15, 2019

ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ภาคตะวันออก

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ภาคตะวันออก นำโดย นายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 นายพงศกรณ์ ทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุจิตรา ผลประไพ นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย และคณะ มาตรวจและประเมินการจัดการด้านโภชนาการภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้อตระกูล โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่