พฤศจิกายน 17, 2019

ม.3 ฝึกอาชีพในชุมชน 2562

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู จัดกิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเรียนรู้ ทักษะ ได้สมรรถนะอาชีพ ฝึกระเบียบวินัย โดยเลือกสถานประกอบการตามความต้องการของตนเอง และมีครูคอยนิเทศก์ติดตาม ในระยะเวลา 6 วัน หรือ 40 ชั่วโมง โดยจะออกฝึกงาน ในทุกวันศุกร์ กับหน่วยงานในชุมชน และมีครูคอยออกนิเทศ ติดตาม

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่