ตุลาคม 15, 2019

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านคลองประทุน จ.ตราด

เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2562 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านคลองประทุน จ.ตราด โดยศึกษาดูงานในด้านการบริหารงาน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยจะนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ที่ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต่อไป

 

ชมภาพถ่ายทั้งหมดที่นี่