ตุลาคม 15, 2019

การประเมินศูนย์ขยายเครือข่ายนักธุรกิจน้อยฯ

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ คณะครู นักเรียน พร้อมด้วย นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส ดร.นาวิน เจริญพร รองนายกเทศมนตรี พระสมุห์เจริญศิริ สิริภทฺโท เจ้าอาวาสวัดดอนมะกอก ผู้นำชุมชน ห้างร้าน ตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและวิจัย สำนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โครงการศูนย์ขยายเครือข่ายนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมกับโรงเรียนในเครือข่ายได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะลอย โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน โรงเรียนวัดสุขไพรวัน โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ และโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง มาร่วมออกร้านนิทรรศการ นำเสนอผลงานด้านอาชีพของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่