ตุลาคม 15, 2019

ศูนย์ STEM ปฐมวัย รอบที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยี

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จัดการอบรมการสอนสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ใน รอบที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยี โดยมีครูผู้สอนและผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรม จำนวน 64 ท่าน และมี นางอำพัย อุดมพฤกชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

 

ดูภาพทั้งหมดที่นี่