พฤศจิกายน 17, 2019

อบรมการรู้เท่าทันเทคโนโลยี

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จัดอบรมการรู้เท่าทันเทคโนโลยี แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

ชมภาพทั้งหมดที่นี่