ตุลาคม 15, 2019

งานเกษียณเครือข่ายกรมหลวงชุมพรฯ เกษียณเกษม 62

นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด งานเกษียณเกษม 62 จัดโดยเครือข่ายการศึกษา กรมหลวงชุมพรฯ นำโดย นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ประธานเครือข่ายฯ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ร่วมใจจัดงาน เกษียณเกษม 62  เพื่อเป็นเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ซึ่งนำโดย นายประจิม มงคลสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พร้อมด้วย นายโอภาส พจนานุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองปูน และ นางบุญเรือน พวงศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม และครูผู้เกษียณอายุราชการ ในเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพรฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 ราย โดยมีผู้บริหาร คณะครู ลูกจ้าง จากทุกโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพรฯ มาร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

 

ชมภาพทั้งหมดที่นี่