พฤศจิกายน 17, 2019

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติด 62

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 คนโดยมี นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และมี ด.ต.จีรภัทร์ วิมุติ และคณะเป็นวิทยากร เมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกทักษะชีวิตแหลมสนแคมป์ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

ชมภาพทั้งหมดที่นี่