ตุลาคม 15, 2019

รายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์,นาฏศิลป์,ดนตรี) สพป.รย.2 ครั้งที่ 69

รายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์,นาฏศิลป์,ดนตรี)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ครั้งที่ 69
ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อ.แกลง จ.ระยอง

เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
https://central69.sillapa.net/sp-ryg2/