ตุลาคม 15, 2019

งานเกษียณเครือข่ายกรมหลวงชุมพรฯ เกษียณเกษม 62

นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเป …

Read More

แลกเปลี่ยนเรียนรู้พระบรมราโชวาท ร.10 เครือข่ายกรมหลวงฯ

เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพรฯ นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ประธานเครือข่าย ร่วมกับ โรงเรียนในเครือข่า …

Read More