ตุลาคม 15, 2019

โครงการพัฒนากระบวนการคิดด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้สู่เมืองเศรษฐกิจฯ

เครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จัด โครงการพัฒนากระบวนการคิดด้วยนวัตกรร …

Read More