ตุลาคม 15, 2019

โครงการส่งเสริมอาชีพ เพาะเห็ดนางฟ้าครบวงจร

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ได้ส่งเสริมอาชีพนักเรียน ในกิจกรรมพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสม …

Read More