ตุลาคม 15, 2019

นิเทศติดตาม ห้องเรียนรู้นวัตกรรมฯ ครั้งที่ 2 (ระยะที่2-3)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู ให้การต้อน …

Read More