ตุลาคม 15, 2019

อบรมวิทยาการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ระยอง 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู …

Read More

อบรมขยายผลเครือข่ายห้องเรียนรู้นวัตกรรมพัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล 62

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง 2 จัดอบรมการขยายผลเครือข่ายห้องเรียนรู้นวัตกรรมพัฒนานักประดิษฐ์ …

Read More