ตุลาคม 15, 2019

ต้อนรับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วังทอง 3

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เครือข …

Read More

ต้อนรับ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรี …

Read More

ต้อนรับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว มหาสารคาม 1

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์พ …

Read More