ตุลาคม 15, 2019

โครงการเด็กวัยใสรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 62

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จัดอบรม โครงการเด็กวัยใสรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่ …

Read More

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติด 62

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่ …

Read More