ตุลาคม 15, 2019

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติด 62

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่ …

Read More