ตุลาคม 15, 2019

อบรมวิทยาการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ระยอง 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู …

Read More

การประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 3/2562

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ การประเมินโรงเรียนคุณ …

Read More