[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 0.99
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
www.takien.ac.th
   
  
 
  

  

5 / ก.พ. / 2562 : 61-2
Big Cleaning Day 2561
Big Cleaning Day 2561
5 / ก.พ. / 2562 : 61-2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ขยายโอกาส
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ขยายโอกาส
5 / ก.พ. / 2562 : 61-2
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 สพป รย 2
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 สพป รย 2
5 / ก.พ. / 2562 : 61-2
งานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ 2561
งานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ 2561
16 / พ.ย. / 2561 : 61-2
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 เครือข่ายกรมหลวงฯ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 เครือข่ายกรมหลวงฯ
16 / พ.ย. / 2561 : 61-2
โครงการอบรมเยาวชน YOUTH BLOGGERS
โครงการอบรมเยาวชน YOUTH BLOGGERS
16 / พ.ย. / 2561 : 61-2
MEP เรียนรู้นวัตวิธีชุมชนแกลง
MEP เรียนรู้นวัตวิธีชุมชนแกลง
16 / พ.ย. / 2561 : 61-2
ตักบาตรเทโว 2561
ตักบาตรเทโว 2561
16 / พ.ย. / 2561 : 61-2
การประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก)
การประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก)
16 / พ.ย. / 2561 : 61-2
ถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช 2561
ถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช 2561
16 / พ.ย. / 2561 : 61-1
ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสลักเพชร
ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสลักเพชร
16 / พ.ย. / 2561 : 61-1
โครงการ สานรักสานสัมพันธ์ สร้างสายใยสู่ครอบครัว 61
โครงการ สานรักสานสัมพันธ์ สร้างสายใยสู่ครอบครัว 61
16 / พ.ย. / 2561 : 61-1
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการระบบสมองกลฝังตัว
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการระบบสมองกลฝังตัว
24 / ต.ค. / 2561 : 61-1
โครงการพัฒนาทักษะความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม เครือข่ายกรมหลวงฯ
โครงการพัฒนาทักษะความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม เครือข่ายกรมหลวงฯ
24 / ต.ค. / 2561 : 61-1
งานเกษียณกตเวทิตาจิต 2561
งานเกษียณกตเวทิตาจิต 2561
24 / ต.ค. / 2561 : 61-1
อบรมเครื่องสำอางใบขลู่
อบรมเครื่องสำอางใบขลู่
24 / ต.ค. / 2561 : 61-1
ม.2 ฝึกอาชีพในชุมชน
ม.2 ฝึกอาชีพในชุมชน
24 / ต.ค. / 2561 : 61-1
MOU เทคนิคระยอง 61
MOU เทคนิคระยอง 61
24 / ก.ย. / 2561 : 61-1
ต้อนรับ สพป สระแก้ว 2 ดูงาน
ต้อนรับ สพป สระแก้ว 2 ดูงาน
24 / ก.ย. / 2561 : 61-1
ต้อนรับคณะโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ดูงาน
ต้อนรับคณะโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ดูงาน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 223 ม.2 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทรศัพท์/โทรสาร 0 - 3866 - 1918
Webmaster : ครูคมสัน คงเอี่ยม , ครูโอปอ ยังเหลือ
E-Mail : admin@takien.ac.th