[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Maxsite 0.99
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
www.takien.ac.th
   
  
 
  

  

21 / ก.ค. / 2559 : แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
อนุสรณ์เรือหลวงประแส
อนุสรณ์เรือหลวงประแส
9 / ธ.ค. / 2557 : แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ยุวมัคคุเทศก์น้อย ตะเคียนงามสู่ชุมชน
ยุวมัคคุเทศก์น้อย ตะเคียนงามสู่ชุมชน
9 / ธ.ค. / 2557 : แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิต แหลมสนแคมป์ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิต แหลมสนแคมป์ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
9 / ธ.ค. / 2557 : แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
การรำแม่ศรี
การรำแม่ศรี
9 / ธ.ค. / 2557 : แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
งานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ
งานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ
31 / ส.ค. / 2554 : แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ขลู่ ใบชา สมุนไพร
ขลู่ ใบชา สมุนไพร โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.รย.2

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 223 ม.2 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทรศัพท์/โทรสาร 0 - 3866 - 1918
Webmaster : ครูคมสัน คงเอี่ยม , ครูโอปอ ยังเหลือ
E-Mail : admin@takien.ac.th